GalerieRijmpjesDuivelsverzenMeer over MulderiaanEnglishLinks

Mulderiaan: Wereldbalans, 18 mei 2007 (Beeld beschreven: 29 juni 2009)

O
p de wereld is genoeg geld
dat weet een ieder die het heeft geteld
maar met de verdeling is iets grondig mis
dat is iets wat al eeuwen zo is

Er is geen evenwichtige verdeling van geld en goed
en toch is het de wereldbalans die een evenwicht vermoeden doet
rechts op de balans twee blokken goud
links een grote stapel kleingeld die het evenwicht behoudt

Hoe zal het verder gaan?
zal de balans eens omslaan?
de rijken rechts zijn het verzamelen nog niet moe
maar het aantal armen links neemt nog steeds toe
er wordt wel eens gesproken over bestrijding van armoe
maar een machtig staaltje onmacht laat het niet toe
het is de altijd aanwezige angst om zelf iets tekort te komen
die ieders vrijgevigheid met kracht weet in te tomen

Overal nemen vooruitstrevende vechtersbazen het recht in handen
ze bewapenen zich tot de tanden
ze geven nooit op, ze gaan ervoor
en het onrecht groeit alsmaar door
de armen worden links gelaten
maar mogen de rijken slechts naar de mond praten
zij maken iedereen tot slaven van de vrije markteconomie
zo biedt ook onze zogenaamde democratie
totaal geen garantie
voor een rechtvaardig en veilig leven
omdat iedereen bang is iets aan een ander te geven

Steeds opener en opvallender worden schulden met schulden afgekocht
het ene gat wordt met het andere gedicht
beschuldigingen worden afgewimpeld met een lachend gezicht
er wordt niet eens meer naar serieuze uitvluchten gezocht
de rijke onderdrukkers kennen geen schaamte voor hun streken
"Sie haben es nicht gewusst" als er zwakkelingen door hun toedoen zijn bezweken
ze zijn zich nog niet van hun aanstaande ondergang bewust
of ze zijn er al in berust

Want de wereld raakt ontwricht
de rijken bezwijken aan hun eigen overgewicht
en kunnen slechts toekijken hoe hun wereld instort
als straks alle geld met geld verslonden wordt