GalerieRijmpjesDuivelsverzenMeer over MulderiaanEnglishLinks

Ik zag dit in een droom
stilletjes vanuit een boom
kroop een kronkelende slang
naar het hart van een naakte vrouw 
ze leek zich niet bewust van wat gebeuren zou


de slang was lang buiten haar gezichtsveld
en ze ervoer zijn aantocht niet als dreigend geweld
in eerste instantie leek ze geheel niet bang

Maar ik werd wakker na hevig gewoel
zwetend in bed met een naar gevoel
het voelde beklemmend en apart
ik maakte met mijn hand bij het hart
schrikachtig een slaand gebaar
alsof de slang mij wilde belagen in plaats van haar
dit leek mee te vallen toen ik goed wakker was
het verhaal achter de droom ontdekte ik later pas

De slang staat synoniem voor de boze, de onreine geest
hij die altijd al de vader van de leugen is geweest
hij komt als een engel van het licht
met gladde praatjes ontneemt hij mensen het goede inzicht
  hij, de verderver, noemt zich god van deze aarde
die aan de enig ware God de oorlog verklaarde
hij is de vorst van het rijk van de duisternis
die meer wil zijn dan de gevallen engel die hij is

Een oude slang die met gespleten tong spreekt
en zo bij veel mensenharten binnenbreekt
zijn zoete woorden lijken zo aannemelijk en mooi
daarom vallen velen deze mensenmoordenaar ten prooi
hij is de verzoeker die de mensen paait
en met misleidende praatjes onderlinge verdeeldheid zaait

De slang zoals wij hem kennen
     
leugens regeren slechts het in duistere vergankelijke bestaan
           
  Bijbel   De vrouw staat beeld voor (kerk)mensen die Jezus geloven
en de duivel zou ze graag van dat geloof beroven

Eens sloot de vrouw vriendschap met de slang
daarna voelde ze zicht naakt, bedrogen en bang
God zette vijandschap tussen de slang en de vrouw
en de slang, de god van deze eeuw, toont geen berouw
als een brullende leeuw wil hij zijn ondergang wreken
en 't verbond tussen God en Zijn gelovige kinderen verbreken
hij predikt vrijheid, maar haat elke wijze wet of goed gebod
zo zoekt hij medestanders in zijn opstand tegen God
  De duivelse benamingen vind je onder andere in:
 
  Genesis 3,1
Job 2,1
Jesaja14, 12
Matteüs 4, 3
Matteüs 12, 43
Johannes 8, 44
1 Korintiėrs 10, 10
2 Korintiėrs 4, 4
2 Korintiėrs 11, 14
1 Petrus 5, 8
1 Johannes 5, 18
Openbaring 12,19
Openbaring 20, 2

(Gebruikte Bijbelvertalingen:
 NBV, NBG91 en SV)

           
leugens lopen dood
Mulderiaan: Hartaanval, 11 maart 2007 (Tekening en tekst (Droom: 18 januari 2007))