Galerie (home)RijmpjesDuivelsverzenMeer over MulderiaanEnglishLinks
Binnen het leven in deze tijd
is er telkens weer de strijd
 tussen Leeuw en Lam

Voor de lammeren lijkt het steeds onbegonnen werk
de leeuwen zijn zo ongelooflijk sterk
in elke jonge leeuw gaat een grote koning schuil
die wil regeren met zijn machtige muil
de leeuw schreeuwt en brult met macht
hij voelt zich onoverwinnelijk in de nacht

Van een Schepper wil de leeuw niks weten
voor hem leeft een lam alleen om op te kunnen vreten
het recht van de sterkste noemt men dat
 de leeuw is dronken van bloed, maar nog lang niet zat
door zijn eigen gebrul raakt de leeuw doof

Het lam is slechts sterk in geloof
schapen zijn geschapen dat is wat lammeren geloven
en hun hoop op een beter leven is niet te doven

Het leven lijkt voor leeuw en lam een ongelijke strijd
maar de dood brengt beide het einde der tijdEchter...
de levens uit hun lichamen
verschijnen dan tezamen
voor de Eeuwige Rechter

De leeuwen leken steeds in het voordeel
maar houden geen stand in het oordeel
- Het sterke beest is er geweest! -

Elk lam mag de poort van het nieuwe leven door
eens ging hèt Lam hun voor
dat makke en ogenschijnlijk zwakke lam werd toen afgeslacht
maar is door de Eeuwige weer bekleed met macht
- Opgewekt is hij daar de onverwachte winnaar! -

Het lam dat stierf aan het kruis
brengt nu al zijn broertjes en zusjes thuis