GalerieRijmpjesDuivelsverzenMeer over MulderiaanEnglishLinks

  Meer over Mulderiaan...
Ik ben Mulderiaan. In het dagelijks leven bekend onder de naam: Wiebe Mulder. Toen ik op een gegeven ogenblik ontdekte, dat ik een tekenaar in me had, noemde ik die Mulderiaan. Verderop staat waarom. In 2007 begon ik aan deze website en langzaam aan krijgt het wat meer vorm.

Mulderiaan is een denker en een dromer. De gedachten en dromen zijn in "kunstwerken" verwerkt, daarbij denkend: doe maar gek, dan doe je gewoon genoeg!
Mulderiaan ontmoet Mondriaan
Het teken- en schilderwerk begon in 2001 na het zien van een simpel
ogend kunstwerk van Mondriaan, bestaande uit slechts een paar
Even voorstellen...
strepen. Misschien is het juist de kunst om met minimale moeite een schilderij te maken met een waarde van enkele miljoenen, maar ik vond er geen kunst aan. "Dat kan ik ook" was mijn gedachte en zo ontstond met wat kunst en vliegwerk de eerste Mulderiaan (Mulderiaan's eerste kruis). Later zag ik dat Mondriaan toch ook wel de kunst verstaat om (wat ik zie als) serieuze schilderijen te maken. De gedachtekronkel bij mij was toen "als Mondriaan ingewikkelde schilderijen kan maken, dan moet ik dat ook kunnen". En zo ontstonden de eerste vogeltjes gevolgd door al het andere werk (zie galerie). Ik ben niet jong maar ook niet oud
Ik ben niet lief maar ook niet stout
Ik ben niet klein maar ook niet groot
Ik ben niet levend maar ook niet dood
Ik ben niet licht maar ook niet zwaar
Ik ben niet hier maar ook niet daar
Ik ben niet veel maar ook niet weinig
Ik ben niet saai maar ook niet geinig
Ik ben niet kort maar ook niet lang
Ik ben niet vrij maar ook niet bang
Ik ben niet mezelf maar ook niet een ander
Ik ben zoals ik ben...
...en denk maar niet dat ik dat verander
Waarom deze website?
Wat is nou eigenlijk het doel van deze website? Voor wie is het
bestemd en wat is er (nu of later) zoal op deze site te vinden?
   
Hoofddoel
  Er zijn twee hoofdbestanddelen die deze website kenmerken, namelijk beeld en rijm. Met deze middelen gunt Mulderiaan u een blik in zijn hoofd en hart. Dat is een doel: het laten zien van gedachten en gevoel. Misschien mist hierin een makkelijk herkenbare structuur. Maar dat herkennen we toch allemaal: in de gedachten- en gevoelswereld is vaak geen rode draad in het verhaal te vinden?! Deze website is er om u te vermaken. En om misschien een gevoelige snaar bij u te raken. U komt zin en onzin tegen, en misschien zelfs de zin van onzin. Onderwerpen die ogenschijnlijk niks met elkaar te maken hebben passeren de revue, en toch komt het in hoofdzaak allemaal op het zelfde neer...
Rijk worden?
Geld verdienen met de kunst (of kitsch, zeg het maar) is niet het doel van Mulderiaan. Geen van de schilderijen, tekeningen of gedichten is te koop. Mulderiaan is namelijk al ontzettend rijk, want hij gelooft. Hij verwacht geen wonderen van geld, maar vertrouwt op God en gelooft in Jezus.  
     
  Mulderiaan verslaafd of vrij?  
  Sommige gedichten (zie Rijmpjes, Wat de Wereld Wil) wekken wellicht de gedachte dat Mulderiaan een werelds figuur was; verslaafd aan sex, drank, geld en macht. Hoewel sommige gedichten hierover gaan en daarbij de ik-vorm is gekozen, spreekt Mulderiaan niet uit eigen ervaring over deze verslavingen; hoewel,.. is niet ieder mens tot op zekere hoogte afhankelijk van deze begeerten, wannahaves, hebbedingen? Door de verslaving hier en daar wat aan te dikken worden de tegenstellingen (tussen vrije en verslaafde mensen) duidelijker. Vrij in de zin van niet vastzitten aan de dingen van dit leven, ja zelfs niet vastzitten aan dit tijdelijke leven, maar vrijuit leven in de wetenschap dat er na het sterven (het verlaten van het stoffelijk lichaam) een beter leven is. Mulderiaan is van mening dat de meeste mensen in Nederland een middelmatig leven leiden: ze zijn continu aan het schipperen en waaien met alle winden mee. Ze houden iedereen te vriend en schijnen geen vijanden te hebben, hoewel hun vooroordelen anders doen vermoeden. Hun leven lijkt tot doel te hebben om zoveel mogelijk dingen te verzamelen om daarvan maximaal te genieten. Ze geloven nergens in, maar doen gewoon wat de meeste mensen doen. Mulderiaan gelooft wel ergens in. Niet in het recht van de sterkste. Ook niet dat hijzelf op eigen kracht zo geweldig is, maar dat hij door geloof een nieuw mens wordt, en dat nu al merkt.  
     
  Tegenstellingen tot slot  
  In zijn leven maakte Mulderiaan mee dat tegenstellingen stelliger merkbaar worden wanneer je een duidelijke keus maakt. Van deze tegenstellingen vindt u veel terug op deze site, zoals licht en duisternis, geven en nemen, goed en kwaad, leven en dood, ga zo maar door en hier eindigt het. Mulderiaan meent:
Schijnbare tegenstellingen stellen niks voor