GalerieRijmpjesDuivelsverzenMeer over MulderiaanEnglishLinks


De Heilige Geest
is dat soms een soort spookbeest?

Dit is nog niet eens zo’n gekke vraag
want de meningen over de Heilige Geest zijn vaak vaag
begrijpt u wat u leest
als er iets staat geschreven over de Heilige Geest?  

Wat de bijbel hierover zegt
is zo één-twee-drie niet uitgelegd
maar een misverstand kan wel worden weggenomen
een misverstand dat er door de (Roomse) Kerk is gekomen
de (Roomse) Kerk heeft de Heilige Geest voorgesteld als een Persoon
maar dat schept een onjuist beeld van de waarheid
en een vertekend beeld verwordt al snel tot leugenachtigheid
helaas is dat in die kerk al - heel lang - heel gewoon


 
 
    En als u mij nu om een beschrijving zou vragen?
nou, laat ik dan eens een voorzichtige poging wagen

De Heilige Geest bestaat niet als een zelfstandig iemand of persoon
in de bijbel staat dat de Heilige Geest uitgaat van de Vader en de Zoon
wat dat is, dat van hen uitgaat is bijzonder maar vooral ook gewoon:
Zij spraken woorden; het woord
Zij spraken waarheid; de waarheid
dit ging van hen uit en ook de wens
ja, de wil, dat ieder mens
die deze blijde boodschap hoort
ze aanvaardt en leeft in eeuwigheid

Gods wil, woord, waarheid (geest) is heilig
in tegenstelling tot de wereldse machthebbers is zijn geest betrouwbaar en veilig
heilig betekent namelijk apart, afzonderlijk, buitengewoon, geheel anders en zuiver
want voor de ‘waarheden’ van de wereldleiders geeft een gezond mens nog geen stuiver

De leiders in het Romeinse Rijk beschreven hun politieke leuzen ook als evangelie
maar een vredeverspreidende blijde boodschap bevatte hun programma niet
de wereldse wil* is altijd weer een vergeefse poging om eigenmachtig alle nood te ontlopen
maar wie ontvankelijk is voor Gods evangelie** kan terecht op uitkomst hopen
de onvoorstelbare waarheid is namelijk dat Jezus uit de dood is opgestaan
en hij bij zijn verschijningen daarna zelfs door muren is gegaan
hoewel de bijbel volgens mij geen verpersoonlijkte spookvoorstelling van de Geest toelaat
is God en Zijn Zoon Jezus tot alles in staat

 
* de wereldse wil, in één woord: wereldgeest
** ontvankelijk voor Gods evangelie (zijn woord, waarheid in je hart toelaten), is anders gezegd: de Heilige Geest ontvangen


p r


Disclaimer: zeer zeker heb ik niet alles gezegd en goed uitgelegd wat er is te zeggen en uit te leggen over de Heilige Geest, want.. mijn verstand, mijn brein, is te klein, om te begrijpen wie en hoe God is, dus het kan zijn dat ik God tekort doe en mij ergens vergis.

 
       
rr